Privacy Policy

Privacy policy

Bren new nails, gevestigd aan de,
Westdorplaan 119
8101 BD Raalte

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
nietmeermetjehandeninjehaar.nl
Westdorplaan 119
8101 BD Raalte
Tel.: +31(0) 63.90.88.06

Brenda Fidder – Walraven is de Functionaris Gegevensbescherming van Bren new nails zij is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer of via de contact pagina

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bren new nails verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website tbv van verbetering van onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bren new nails verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid, enkel van de natuurlijke nagel conditie
– ras, door het maken van een foto van het resultaat kan het ras bepaald worden.
Dit wordt door Bren new nails op geen enkele wijze gebruik.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bren new nails verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bren new nails verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bren new nails neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bren new nails tussen zit.

Bren new nails gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Boekhoud software van E-Boekhouden
– Salonsoftware van Salonized tbv beheren agenda, klantgegevens en afhandeling van betalingen
– Website voor verstrekken van informatie en het mogelijk maken van het plaatsen van bestellingen
– Betaalprovider Mollie voor het kunnen ontvangen van betalingen

Hoe lang ik persoonsgegevens moet bewaren

Bren new nails bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaren > Bewaarplicht belastingdienst tbv administratie.
Personalia > 7 jaren > Bewaarplicht belastingdienst tbv administratie.
Adres > 7 jaren > Bewaarplicht belastingdienst tbv administratie.
Klantgegevens salonized > 7 jaren > Bewaarplicht belastingdienst tbv administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bren new nails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bren new nails en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brennewnails.nl

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Bren new nails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brennewnails.nl

Cookie beleid

Lees hier alles over ons cookie beleid